Kanal Tedavisi

Diş kökünün kendini yenileyemeyeceği ve hasar gördüğü durumda uygulanan bir tedavi yöntemidir. Diş kökleri dişin içinde bulunan sinirlerden ve yumuşak tabakalardan oluşmaktadır.
Bakımsız dişlerin derin oluşan çürüklerinde ve kırık olan dişlerin köklerinde bulunan bakterilerin, diş köküne iltihap kaptırmasına sebebiyet vermektedir.
Kanal tedavisi ise bu bakterilerin oluşturmuş olduğu iltihabın temizlenmesi ve komşu diş köklerine zarar vermemesi için uygulanan bir tedavi yöntemidir.

Kanal Tedavisi Nasıl Yapılır ?

Alanında uzman Endodontistler tarafından yapılan bu tedavi yönteminde asıl amaç hasar görmüş dişi kurtarmaktır. Tedaviye ön hekim muayenesi ve ardından panoromik röntgen çekimi ile başlanmakta ve hasta ağzı detaylı bir şekilde kontrol edilmektedir.
Kanal Tedavisi uygulanacak dişe hasta konforu ve rahat çalışma ortamı sağlanabilmesi için hastaya lokal anestezi yapılmaktadır.
Sonrasında ise dişte oluşmuş çürükler temizlenmekte ve iltihap kapmış diş pulpası çıkartılmaktadır. Kök kanalında bulunan sinir ve doku artıkları temizlenmekte ve diş kökünün ucuna kadar kanallar açılmaktadır.
Kök ucuna kadar açılmış kanala uygun ekipmanlar ile kanal temizliği sağlanmaktadır. Kanal tedavi seansları dişin bulunduğu duruma göre değişiklik göstermektedir. Bazı vakalarda tek seansta bazı vakalarda da birden fazla seansa hasta gelmesi gerekmektedir. Bu gibi durumlarda temizlenen diş kökü eğer tek seansta temizlenemediyse erken iyileşmesi adına diş köküne ilaçlar konulmakta ve seanslar arası dişe geçici dolgularla doldurulmaktadır. Alanında uzman hekim iyileşmeden emin olduktan sonra kanallar özel dolgu malzemesiyle doldurulmakta ve kanal tedavisi burada bitmektedir.

Kanal Tedavisinde Ağrı Hissedilir mi ?

Hasta konforu ve sağlığı açısından lokal anestezi altında yapılan bu tedavi yönteminde hasta herhangi bir ağrı hissetmemektedir.

Kanal Tedavisi Süresi

Dişin yapısı, dişte bulunan çürükler, kırıklar ve çatlakların kapmış oldukları iltihaba göre değişiklik göstermektedir. Kanal tedavisi uygulanacak dişin iltihap durumu az olduğu durumlarda tek seansta özel dolgu malzemesi ile kanallar kapatılmaktadır. Bazı durumlardaysa diş kökü dokularının iyileşmesinden emin olana kadar birden fazla seans uygulamaları yapılmaktadır.

Kanal Tedavisi Sonrasında Dikkat Edilecek Durumlar

  • Kanal tedavisi sonrasında dişte hassasiyet ve ağrı yaşanması olası bir durum olmaktadır. Bu gibi durumlarda, çiğneme fonksiyonları dişin olduğu kısımlarda oluşan hassasiyet ve ağrı geçene kadar kullanılmamalıdır.
  • Tedavi sonrası diş eti üzerinde şişlik olabilmektedir. Şişliğin uzun sürdüğü durumlarda mutlaka diş hekiminize muayene olunmalıdır. Kanal tedavi sonrası diş dokularında kalıcı hasar kalmış olabilmektedir. Kanal tedavisi sonrası diş yapısı daha kırılgan bir yapıya sahip olmaktadır. Diş sıkma ve darbelere karşı dayanıklılığı normal dişe göre daha az olmaktadır. Kanal tedavisi ile kurtarılamayan diş doğal renk ve canlılığını kaybetmesinden dolayı estetik sorunlar ortaya çıkabilmektedir. Bundan dolayı dişin kaplanması önerilmektedir.
  •  Kanal tedavi uygulaması yapılan dişlerin, kök kanalları açıldığından dolayı kırılganlıkları artmaktadır. Bu sebeple çok sert gıdaların yenmemesi veya çiğnenmemesi önerilmektedir.