Estetik Diş Hekimliği

Estetik diş hekimliği, sağlıklı bir gülüş ortaya çıkaran ve ağız, diş tasarımının yeniden yapılandırılmasını ele alan bir branştır. Gülüş tasarımı pek çok ana dalın bir araya gelerek kişiye özel estetik gülüş yaratmayı hedeflemektir. Sağlıklı bir gülüş, özgüvenimizden insanlarla olan iletişimimize kadar birçok konuyu etkileyeceğinden dolayı diş hekimliğinde estetik diş tedavileri önemli bir rol oynamaktadır.

Estetik diş hekimi öncelikli olarak hastanın isteklerini ve kendisine en uygun tedavilerin yapılabilmesi için detaylı bir analiz yapmaktadır. Burada hastanın ten rengi, kemik rengi, mesleki faktörler hatta göz rengi bile önem taşımaktadır. Kişinin yaşı, cinsiyeti, yüz hatları ve diş etleri gülümsemeyi etkileyen önemli faktörlerdir.
Diş hekimliği branşında estetik diş hekimliği, hastanın isteklerini mutlaka analiz etmelidir. Kişi veya kişilerin istekleri farklı olacağından hastaya uygulanacak olan tedavi detaylı anlatılmalıdır. Estetik diş hekimliğinde, hastanın istediği tedavi hastanın ağız ve diş yapısına uygun olmayabilir fakat diş hekimi uygun olacak tedavileri detaylıca hastayla paylaşmalıdır. Estetik diş hekimliğinde amaç hastanın gülüşünde bulunan pürüzlerin detaylıca analizini yapılması ve düzeltilmesidir. Bunun için gerek görüldüğü taktirde ön muayene uzun tutmalı, hastanın fotoğrafları çekilmeli ve istenilen sonuç tam anlamıyla diş hekimiyle paylaşılmalıdır. Estetik diş hekimliği çok hassas bir çalışma olduğundan dolayı ideal gülüşü yakalamak adına hastanın sağlığından asla ödün verilmemelidir.
Gülüş tasarımını etkileyen faktörler vardır. Bunlar ;

  • Yaş
  • Cinsiyet
  • Yüz Hatları
  • Diş etleri
  • Dişlerin rengi ve dizilişi

Yaşın Diş Yapısına Etkisi

Estetik gülüş tedavileri ve hekimliğinde hastanın yaşı oldukça önemlidir. Gülüşü yaş konusunda etkileyen temel faktörler ise saç, kaş araları burun ve çene ucudur. Genç yaşlarda vücudun yüz kısımlarında eşitlik görülürken, orta yaş ve yaşlılık döneminde bu eşitlik zaman ile kaybolmaktadır.
Yaş kaynaklı estetik diş hekimliği tedavilerinde kişi eğer estetiksel problem yaşayan biriyse bunun için diş hekiminin tavsiye edeceği tedavinin dikkate alınması önemlidir.

Cinsiyetin Diş Yapısına Etkisi

Estetiği etkileyen temel faktörler arasında kişinin cinsiyeti önemlidir. Bunun sebebi kadınlarda doğal dişler sivri ve keskin dönüşlüyken erkeklerde ise bu durum doğal dişlerin düz ve köşeli bir yapıya sahip olmasıdır. Bu farklılıklar kadınların gülüşlerini alt dudağa eğilimli hale getirirken erkeklerde bu durum daha düz eğilimli olmaktadır.

Yüz Hatlarının Diş Yapısına Etkisi

Kişinin yüz hatları diş yapısını doğrudan etkilemektedir. Bunun sebebi ise yüz ve çene hattının oval veya sivri olması diş yapısını ve gülüşünü etkileyen temel faktörler arasında olmasıdır. Diş yapısının veya dizilişlerinin gülüş tasarımında önemi olduğundan dolayı, diş hekimlerinin gülüş tasarımı ve diş kaplama tedavilerinde, kişinin yüz hatlarını ve çene yapısını detaylıca incelemesi ve analiz etmesi gerekmektedir.

Diş Etlerinin Diş Yapısına Etkisi

Diş eti ve diş hassasiyeti ağız, diş sağlığında estetik açıdan kişiyi önemli kılan etkenlerden biridir. Çekici bir gülüş için diş eti sağlığı önem taşımaktadır. Bakımsız ve gösterişten yoksun diş etlerinde diş eti çekilmesi görülmekte ve ilerleyen zamanlarda diş kayıplarına yol açmaktadır. Bu durumda gülüş bozukluğu ve estetiğini ortadan kaldırmaktadır. Diş taşı temizliği ve diş bakımı diş eti sağlığı için hayati önem taşımaktadır. Sağlıksız diş eti rengi çoğunlukla şiş ve kan kırmızı renkte olmaktadır. Bu gibi durumlarda alanında uzman diş hekimine danışılması, ileride yaşanacak diş kayıplarının önüne geçmektedir.

Diş Rengi ve Diziliminin Diş ve Gülüş Yapısına Etkisi

Çekici bir gülüş için diş rengi ve diş dizilimleri estetik diş hekimliği tedavilerinde görünüş açısından oldukça önemlidir. Diş dizilimleri düzgün fakat renk açısından soluk ise diş beyazlatma tedavisi hastaya istenilen estetiği sağlamaktadır. Diş dizilimleri gerek travma gerekse yanlış antibiyotik kullanımı diş minesine ve diş rengine zarar verip istenilen estetik görünümü bozmaktadır. Estetik diş tedavilerinde anatomik bozukluklardan dolayı diş dizilimleri eksik veya fazla olabilir. Bu gibi durumlarda ortodonti tedavisi hastanın estetik pürüzlerini ortadan kaldırmaktadır. Dişlerde aralık ve şekil bozukluğu yaşayan ve estetik bir gülüşe sahip olmayan kişiler ise diş kaplama tedavileri uygulatmaktadır. Bu diş kaplama tedavileri kişinin estetik pürüzlerinin giderilmesi ve kişinin rahatça gülebilmesini sağlamaktadır. Bu diş kaplama tedavileri ise şunlardır ;

  • Zirkonyum Kaplama
  • Lamine Yaprak Diş Kaplama
  • E-max Diş Kaplama

Bu tedavilerin ağız ve diş yapısına uygun olduğu durumlarda kişi, estetik gülüş tasarımı konusunda istenilen diş görünümü ve gülüşe sahip olmaktadır.